Gmina Polkowice udzieliła Stowarzyszeniu Tenisa Ziemnego w Polkowicach  dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie tenis ziemny” poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w  okresie od 01.02.2020 do 31.12.2020 roku w wysokości 78 000 zł, z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie uczestnictwa w krajowych zawodach sportowych bądź sportowo-rekreacyjnych, wynagrodzenia kadry szkoleniowej  i kosztów administracyjno-księgowych.